ההשלכות הנפשיות של צריכת קנאביס

ההשלכות הנפשיות של צריכת הקנאביס על האדם תלויות בראש ובראשונה באישיותו של היחיד ובאופיו. קנאביס וחשיש אינם תרופות פלאיות למופרעים ולחריגים חברתיים, ולא נוסחאות שמימיות לפתרון בעיות. באותה מידה אין לראות בהם גורמים המעודדים התפתחויות שליליות באנשים בעלי הערכה עצמית מפוכחת ומעשית: הסם עשוי להעתיר השפעות חיוביות על אדם מסוים, ולפעול במישור שלילי לחלוטין על אחר, גם אם התנאים המקדימים של שניהם זהים.

השפעותיהם הפסיכואקטיביות של צריכת קנאביס ושל החשיש על נפשו של האדם, על תפישותיו, על הכרתו ועל תחושותיו, אינן נייטרליות ואינן מייצרות מעצמן משמעות עניינית כלשהי, כי אם אך ורק פירושים סובייקטיביים להתייחסות החברתית. מכאן שהמשמעות המיוחסת להשפעות הקנאביס על הרוח, מלמדת בעצם על הגישה החברתית לחוויות הכרתיות ורגשיות מסוימות, ולא על הקנאביס עצמו.

5894511096b0e808cef4271fe8a6ea88 223X115

שתפו את הכתבה >>

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

מידע נוסף ⬇