1755511.1699999834 INNER SUNLIGHT 02

תאורה לגידול קנאביס

InnerSunLight 240W LED Panel תאורה לגידול קנאביס – תאורת לד פוטוסינתזית על בסיס הטכנולוגיה המתקדם בעולם לחקלאות, ספקטרום עשיר ומלא המדמה את השמש שמתאים לכול

המשך קריאה »