קנאביס רפואי

Pinterest LinkedIn Tumblr +

שלבי ההליך

קבלת רישיון עלידי רופא שהוסמך לכך

 • ניתן לפנות לאחד מהרופאים שהוסמכו והורשו על-ידי היק”ר להנפיק רישיונות לקנאביס רפואי. לרשימת הרופאים, ראו באתרמשרדהבריאות.
 • אם הרופא המוסמך יחליט לאשר את הטיפול בקנאביס הרפואי, הוא ינפיק את הרישיון במקום.
 • בנוסף, הרופא ינפיק “הוראות מסירה” לבית המרקחת (“מרשמים”).
 • התשלום עבור הנפקת הרשיון באמצעות רופאים שהוסמכו לכך יהיה 278 ש”ח.
  • תשלום זה הוא תשלום שנתי מיום הביקור אצל הרופא (כלומר התשלום ייגבה אחת לשנה, גם אם הרישיון יחודש מספר פעמים במהלך אותה שנה).
 • מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את הרישיון במחלקות אונקולוגיות של בתי חולים שהשירות ניתן בהם.

הגשת בקשה מקוונת ליקר על ידי רופא מומחה פרטי

 • ניתן לפנות במסגרת הרפואה הפרטית לרופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנאביס רפואי.
 • אם הרופא יחליט להמליץ על הטיפול בקנאביס רפואי, הוא ימלא ויגיש בקשהמקוונת.
 • לבקשה המקוונת יש לצרף את המסמכים המפורטים בהנחיותלרופא (כגון סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה ודו”ח ניפוק תרופות מקופת החולים).
 • אם יידרשו מסמכים נוספים, המטופל יוכל להוסיף אותם ישירות למערכת באמצעות קישור שיישלח אליו במסרון לטלפון הנייד (למספר הטלפון שנרשם בטופס הבקשה). בנוסף, המטופל יוכל לבצע באמצעות הקישור פעולות שונות במערכת, כגון עדכון שמות של מיופי כוח, שינוי כתובת ועוד.
 • לאחר שכל המסמכים הנדרשים יתקבלו ביק”ר, הבקשה תיבחן ותינתן ההחלטה לגביה.
 • התשובה (והרישיון, אם הוחלט לאשר את הבקשה) יישלחו ישירות אל המטופל ואל הרופא המטפל, בהתאם לכתובות הדוא”ל שנרשמו בטופס הבקשה.
1 2 3 4 5 6
Share.

כל המידע על קנאביס : ערוץ 420 - חדשות הצמח

79 תגובות

Leave A Reply